Bločanov Rod

Andrej Makovec: BLOČENOV ROD

Bločenov rod, ki je živel v hiši, ki je leta 1770 dobila hišno številko 5, leta 1954 pa novo številko 2 na Hudem vrhu, izhaja iz Velikih Blok in obsega doslej devet znanih zaporednih družin. Družinska gospodarja prvih dveh družin povzemam po drugi poročni knjigi, osmi vpis na strani 190, kjer je rečeno, da se je Anton Drobnič, sin rajnega Jurija Drobnič z Blok, dne 5. februarja 1759 poročil z Nežo, hčerjo Gregorja Milavec. Rojstne podatke teh dveh gospodarjev in če sta imela še kaj drugih otrok, pa bi bilo treba še poiskati v bloški krstni knjigi.

Znane zaporedne družine si tako sledijo:

1. Jurij Drobnič z Blok (umrl pred 5.2.1759) je imel sina Antona na Blokah (Velike Bloke);

2. Anton Drobnič je imel z ženo Nežo Milavec, p. 5.2.1759, sina Gregorja * 5.3.1760 v Blokah;

3. Gregor Drobnič je imel z ženo Nežo, roj. Knafelj, vdovo Hiti, te otroke:

Primož * 30.5.1790 Hudi vrh 24
Jakob * 5.7.1792 Hudi vrh 5
Neža * 12.1.1796 Hudi vrh 5

4. Primož Drobnič *30.5.1790, + 4.9.1823, poročen 8.2.1808 z Nežo Šraj, *13.(?)1791 Hudi vrh 3, je imel te otroke:

Janez * 4.11.1813 Hudi vrh 5

Marjeta * 9.7.1818 Hudi vrh 5

Gregor * 27.2.1821 Hudi vrh 5

Z drugo ženo Jero Žurga * 8.1793 (?) Metulje 17, poročen 16.2. 1824, je imel dva otroka:

Jakob * 14.7.1825

Marija * 22.5.1829

5. Gregor Drobnič por. 27.1.1845 je imel z ženo Uršulo Mišič *17.10.1821, Hudi vrh 1, te otroke:

Marija * 4.2.1846

Franc * 17.11.1848

Franc * 22.11.1850 Hudi vrh 5

Janez *29.10.1853 se je priženil k Pajničevim na Knežjo njivo

Marija *27.3.1857

Andrej *8.11.1859

Jožef * 10.10.1862

Anton * 13.5.1866, + 13.5.1866

6. Franc Drobnič, por. 25.2.1878, + 21.4.1920, je imel z ženo Nežo Pavlič * 23.12.1853 Nova vas 5, + 28.8.1929, te otroke:

Neža * 27.12.1878, redovnica, umrla v Torinu

Jakob * 24.4.(?)1881, + 18.8.1881

Marija * 5.11.1882, redovnica Pavlina, umrla v ZDA

Alojzij * 28.5.1885, + 17.6.1885

Roza * 21.8.1886, redovnica Elizabeta, umrla v ZDA

Uršula * 21.9.1889, + 28.10.1960

Anton * 1.1.1892, + 2.6.1979

Ivana * 16.8.1894, + 2.8.1895

Ana * 28.6.1898, + 15.10.1943 ustreljena v Jelendolu

7. Anton Drobnič je imel s 1. ženo Kristino Frole * 22.7.1902, por. 9.5.1921, + 15.2.1922, hči: Miroslava * 24.1.1922

Z 2. ženo Karolino Grže sina: Stanislav * 29.10.1924, + 6.11.1924

S 3. ženo Amalijo Škufec * 6.2.1905, por. 1.2.1926, + 5.9.1985, je imel otroke:

Stanislav * 15.11.1926, + po 2.6.1945 ustreljen – domobranec

Anton * 20.4.1928

Franc * 31.1.1930, + 8.5.1993

Aleksander * 26.10.1930

Amalija * 2.8.1933

Borislava (Bronislava) * 31.8.1936

Miroslav * 31.8.1936

Janez * 23.12.1938

Tomislav * 28.12.1941, + 1941

Silvester * 28.12.1941

9.Franc Drobnič por. ……..je imel z ženo Olgo Zakrajšek * ……..Hudi vrh 10, te otroke:

Franc *

Ladislav * 19.9.1968

Stanislav *

 

Se zahvaljujem vsem sorodnikom za te zbrane podatke in se priporočam za vse informacije tudi v bodoče.